+84914405880
Gửi yêu cầu

visibility Tầm nhìn

Kết hợp những thế mạnh sẵn có trên cơ sở tôn trọng và hợp tác lẫn nhau nhằm đạt được những tiêu chuẩn và đẳng cấp vượt trội trên thị trường.

Sứ mệnh

  • Trở thành nhà phân phối tốt nhất trên thị trường
  • Được cộng đồng nhìn nhận như một “công dân doanh nghiệp” tốt
  • Hợp tác với Nhà sản xuất và Khách hàng để đạt được những giải pháp vượt trên mong đợi
  • Phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên thành một gia đình vui vẻ, đoàn kết và tương trợ
  • Đạt mức tăng trưởng và lợi nhuận cao nhằm khuyến khích sự đầu tư liên tục từ cổ đông

Giá trị

  • Luôn tôn trọng ý kiến và nhu cầu của người khác (TRÂN TRỌNG)
  • Không chấp nhận bất kỳ thỏa hiệp nào có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn về hành vi và mục tiêu (TRUNG THỰC)
  • Tự tin tin tìm kiếm cơ hội và giải pháp (QUYẾT TÂM)
  • Phát triển một cách chuyên nghiệp và đo lường được (PHÁT TRIỂN)
  • Tham gia và hợp tác với người khác (ĐOÀN KẾT)