+84914405880
Gửi yêu cầu

Ngành công nghiệp

Xây dựng đường, đường sắt và sân bay

Mô tả ứng dụng

Ngành công nghiệp này liên quan đến các công việc giải phóng, san lấp mặt bằng, xử lý mặt đường và các ứng dụng liên quan khác.

Sản phẩm phù hợp

Máy xúc lật bánh lốp SEM636D (Weichai) SEM655D (Weichai) SEM656D (Weichai) SEM660D
Máy san gạt SEM919
Máy ủi bánh xích SEM816LGP SEM822LGP
Máy lu rung SEM518
Cảng/Hàng hóa/Hậu cần Logistic

Mô tả ứng dụng

Những dự án này có thể bao gồm công việc xây dựng cảng, bên tàu cũng như các ứng dung công việc hàng ngày như làm sạch, lưu kho, chất tải và di chuyển hàng hóa, nguyên liệu.

Sản phẩm phù hợp

Máy lu rung SEM518
Máy xúc lật bánh lốp SEM655D (Cummins) SEM656D (Cummins) SEM660D
Máy ủi bánh xích SEM822LGP
Khai thác mỏ/đá/nguyên liệu

Mô tả ứng dụng

Ngành công nghiệp này thường bao gồm các công việc bóc tách đất đá, xây dựng và bảo trì đường trong mỏ, làm sạch khai trường, chất tải và vận chuyển...

Sản phẩm phù hợp

Máy xúc lật bánh lốp SEM636D (Weichai) SEM655D (Cummins) SEM656D (Cummins) SEM660D
Máy san gạt SEM919
Máy ủi bánh xích SEM816LGP SEM822LGP
Dự án khu đô thị/khu công nghiệp

Mô tả ứng dụng

Các ứng dụng công việc thường bao gồm phá dỡ các tòa nhà cũ, giải phóng mặt bằng, chất tải và di chuyển nguyên vật liệu, đào và thị công nền móng, san lấp và đầm lèn mặt bằng...

Sản phẩm phù hợp

Máy xúc lật bánh lốp SEM636D (Weichai) SEM655D (Weichai) SEM655D (Cummins) SEM656D (Weichai) SEM660D
Máy san gạt SEM919
Máy ủi bánh xích SEM816LGP SEM822LGP
Máy lu rung SEM518
Nông nghiệp/Chăn nuôi & chuyển đổi đất nông nghiệp

Mô tả ứng dụng

Ngành công nghiệp này bao gồm nhưng không giới hạn các công việc như chuyển đổi đất, trồng cây, xây dựng ao nuôi trồng thủy hải sản. Các ứng dụng công việc bao gồm đào mương rãnh, san lấp và di chuyển đất...

Sản phẩm phù hợp

Máy xúc lật bánh lốp SEM636D (Weichai)
Máy san gạt SEM919
Máy ủi bánh xích SEM816LGP SEM822LGP
Máy lu rung SEM518
Hồ dự trữ nước/thủy điện

Mô tả ứng dụng

Ngành công nghiệp này thường bao gồm xử lý sông/hồ, dự án chống ngập lụt, xây dựng đập, nhà máy thủy điện... Các ứng dụng công việc bao gồm di chuyển đất đá, nguyên liệu, san lấp mặt bằng...

Sản phẩm phù hợp

Máy xúc lật bánh lốp SEM636D (Weichai) SEM655D (Weichai) SEM655D (Cummins) SEM656D (Weichai) SEM656D (Cummins) SEM660D
Máy san gạt SEM919
Máy ủi bánh xích SEM816LGP SEM822LGP
Máy lu rung SEM518
Xử lý rác thải

Mô tả ứng dụng

Ngành công nghiệp này chủ yếu bao gồm các công việc chuẩn bị mặt bằng bãi rác, xây dựng đường và xử lý rác thải.

Sản phẩm phù hợp

Máy xúc lật bánh lốp SEM636D (Weichai)
Máy san gạt SEM919
Máy ủi bánh xích SEM816LGP SEM822LGP
Máy lu rung SEM518
Cảng nhập than/Nhà máy điện

Mô tả ứng dụng

Ngành công nghiệp này bao gồm việc xây dựng các nhà máy phát điện với những yêu cầu ứng dụng như di chuyển đất đá, san lấp và đầm lèn mặt bằng trong giai đoạn xây dựng và vận chuyển than trong giai đoạn sản xuất.

Sản phẩm phù hợp

Máy xúc lật bánh lốp SEM655D (Weichai) SEM655D (Cummins) SEM660D
Máy ủi bánh xích SEM816LGP SEM822LGP
Máy lu rung SEM518
Các dự án môi trường/Chống sa mạc hóa

Mô tả ứng dụng

Ngành công nghiệp này bao gồm công việc giữ nước, cải tạo đất, kiểm soát ra mạc, trồng cây và làm sạch môi trường... Các yêu cầu ứng dụng công việc bao gồm di chuyển đất đá, đào và san lấp mặt bằng...

Sản phẩm phù hợp

Máy ủi bánh xích SEM816LGP SEM822LGP
Lâm nghiệp

Mô tả ứng dụng

Di chuyển, chất tải, dỡ tải ở khoảng cách ngắn.

Sản phẩm phù hợp

Máy xúc lật bánh lốp SEM636D (Weichai)