+84914405880
Gửi yêu cầu

Máy lu rung

Máy lu rung SEM là một thiết bị thiết yêu trong nhiều ứng dụng công việc xây dựng bao gồm làm đường, đường sắt, sân bay và đầm lèn công nghiệp.

SEM510

Khối lượng vận hành

10,000 kg +3%

Công suất

97.5 kW

Lực rung - Cao/Thấp

215/130 kN

SEM512

Khối lượng vận hành

12000±3% kg

Công suất

97.5 kW

Lực rung - Cao/Thấp

245/150 kN

SEM518

Khối lượng vận hành

18000 kg

Công suất

129 kW

Lực rung - Cao/Thấp

327/188 kN

SEM520

Khối lượng vận hành

20000 kg

Công suất

129 kW

Lực rung - Cao/Thấp

360/208 kN