+84914405880
Gửi yêu cầu

Máy san gạt

Máy san gạt SEM được thiết kế với một cabin vận hành lớn gắn trên khung trước giúp mang lại tầm nhìn tuyệt vời cho người vận hành đến lưỡi san và trục trước ngay cả khi đang xoay khớp nối.

SEM919

Khối lượng vận hành

15,070 kg

Công suất

140 kW

Động cơ

SDEC SC9DK190.1G3

SEM921

Khối lượng vận hành

15,930 kg

Công suất

162 kW

Động cơ

SDEC SC9DK220G3

SEM922AWD

Khối lượng vận hành

16,560 kg

Công suất

162 kW

Động cơ

SDEC SC9DK220G