+84914405880
Gửi yêu cầu

Caterpillar - Top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới

04-08-2020
Caterpillar được xếp hạng 91 trong danh sách các thương hiệu giá trị nhất thế giới của tạp chí Forbes. Giá trị thương hiệu Caterpillar được ước tính khoảng 8,6 tỷ USD.

Khoan đã, vậy danh sách của Interbrand thì sao? Đó có phải là bảng xếp hạng mà chúng ta đang theo sát hàng năm không? Đúng vậy! Có rất nhiều danh sách và bảng xếp hạng. Vì vậy cũng có rất nhiều phương pháp để tính toán giá trị thương hiệu nên sự khác biệt nằm trong các chi tiết. Hầu hết các bảng xếp hạng đều dựa vào tình hình tài chính của công ty, nhưng không chỉ có vậy.

The world's most valuable brands
Caterpillar nằm trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới theo xếp hạng của Forbes và Interbrand
Tag: